Stolački totemi na javnoj diskusiji

U srijedu 04.12.2013. godine u prostorijama pizzerije Krypton održana je jedna od dvije javne diskusije na temu “Izrada interaktivnih edukativnih modela za djecu – Stolački Totemi”. Građani i građanke Stoca su zajedno sa učesnicima radionice za turističke operatere (održana 02-04.12.2013.godine) komentarisali predložene motive, među kojima su bili novac i helenističke kacige Daorsa, ćuprija, mlinica, Minotaur (motiv sa mozaika), detalj Šarića kuće – galerije Branka Šotre, stećak iz Boljuni, sahat-kula, Radimlja. Motivi će se dodatno obraditi i biti postavljeni u javnom prostoru u Stocu.

Posted on December 25, 2013 in Uncategorized

Back to Top