Projekat ARCH – restauracija kulturno-historijskog naslijeđa u Stocu

Projekat „Mostovi budućnosti – očuvanje, nauka, tehnologija i obrazovanje u Stocu“ jedna je od komponenti projekta ARCH – restauracije kulturno-historijskog naslijeđa u Stocu. Ovaj projekat je implementiralo Federalno Ministarstvo kulture i sporta, a finansirala ga je Evropska unija u iznosu od 1.500.000 eura. U okviru ovog projekta restaurirano je deset spomenika kulturno-historijskog naslijeđa u Stocu: Stari grad Stolac, ćuprije: Inat, Djevojačka, Ada i Begovina, mlinice: Batan-Buzaljko, Sidran-Buzaljko, Tucakovića-Leto i Mehmedbašića-Behmen i Šarića Kuća.

Posted on December 25, 2013 in Uncategorized

Back to Top